GOLDEN YACCA

Čo je to Golden Yacca...

Golden Yacca je doplnok výživy, ktorý obsahuje steránové a terpénové saponíny. Saponíny Golden Yaccy znižujú povrchové napätie,ktoré znemožňuje kvapalinám zväčšovať ich povrch. Ak sa povrchové napätie zvyšuje, kvapalina nemôže priľnúť na celý pevný povrch a tvorí na ňom kvapky, alebo sa nevie dostať medzi dve tuhé častice, alebo tuhú časticu a pevnú plochu. Tento stav na druhej strane umožňuje tuhým časticiam priľnúť na pevnom povrchu. Tekutína ich nedokáže spláchnuť. Ak sa povrchové napätie znižuje, plocha sa stáva zmáčavejšou a tekutina sa rozplynie po celej jej ploche a dostáva sa aj medzi tuhé častice navzájom alebo medzi častice a plochu. Týmto aktom tuhé častce tekutina obkolpí a tým vytvára z nich pravé či nepravé roztoky. Proste emulgifikuje a odstráni ich z miesta priľnutia. Tento proces nie je makroskopicky. Uvoľňuje sa molekula po molekule .

A teraz „polopatisticky“ : Znižuje sa povchové napätie všetkých dutých častí telíčka a tak sa na ne ( žalúdok, črevá, žily cievy… ) nič neprichytí a nadôvažok sa pomaly uvoľňujú usadeniny na nich už prichytené.

Golden Yacca pôsobí rýdzo fyzikálne. To sa prejavuje v jej činnosti, že môže pomôcť všade tam, kde je spoločným menovateľom usadzovanie sa tuhých častíc v dôsledku normálneho, alebo zvýšeného povrchového napätia. Toto usádzanie má za následok hatenie prúdenia krvi a živín neskôr dochádza k postupnému zlyhávaniu rôznych funkcií. Na túto definíciu a teóriu funkcie Golden Yaccy nesmieme nikdy zabudnúť, aby sme neskĺzli do idealizovania jej schopností, ale na druhej strane aby sme chápali, prečo a práve takto pôsobí. K tomu boli potrebné nasledujúce kroky – sledovanie biochemizmu v organizme.

Lieky vo všeobecnosti pôsobia v organizme chemicky, alebo biologicky.

A pod chemickým pôsobením rozumieme skutočnosť, že sa na nejaké štruktúry alebo látky chemicky viažu, niečo rozkladajú, niečo syntetizujú.

Iná je situácia u saponínov. Tieto účinkujú iba fyzikálne, to znamená, že znižujú povrchové napätie , ale s ničím sa nezlučujú, nič nerozlučujú, nič neurýchľujú, nič nespomaľujú. Ak to má byť pravda, Golden Yacca by mala cez náš organizmus iba pretiecť bez toho, aby sa tam nejako chemicky či biologicky angažovala. V tomto tkvie aj podstata jej činnosti, ale v tom je aj háčik pochopenia jej funkcie.

Výtažok z nej obsahuje komplex látok, ktoré dávajú šancu ľudskému organizmu vysporiadať sa s chorobami, a to takým spôsobom, že odstráni z organizmu jedovaté látky a napomáha ľudskému organizmu v látkovej výmene a pri regenerácii. Aktivizuje thymus a zvyšuje aktivitu obranného systému. Regeneruje pečeň, znižuje hladinu krvného cukru a čistí močové cesty. Lieči kĺbové zápaly a má protinádorové účinky. Bráni stárnutiu buniek a kysnutiu organizmu. Čistí tráviaci trakt a zabraňuje samootrave organizmu z hrubého čreva. Saponín, ktorý je jednou zo zložiek výťažku, tvorí s cholesterolom komplexnú zlúčeninu, čím sa zabráni jeho zažívaniu. Zníži sa hladina cholesterolu v krvi a tým riziko srdcového infarktu. Považujeme za dôležité zdôrazniť, že to nie je žiadny liek, je to komplex látok, ktorý nám dáva príležitosť ozdraviť sa. Pri užívaní výťažku netreba prestať s medikamentskou liečbou. Pri počiatkoch užívania môže na niekol'ko dní nastať pocit únavy a nevoľnosti, lebo Golden Yacca začne z organizmu vyplavovať jedováté látky. Kým sa tieto látky vylúčia cez obličky, prúdia v krvnom obehu. Preto treba denne piť minimálne dva litre tekutiny, najlepšie čistú vodu alebo bylinkový čaj.

Teda na záver – Golden Yacca nie je schopná takéto koincidencie spôsobovať, znižovať, alebo brzdiť, účinnosť liekov. Preto vždy a všade zdôrazňujeme – Golden Yacca nenahradzuje lieky ani lekárov , nie je zbraňou proti lekárom, ale novou zbraňou v rukách lekárov. Pacient, ktorý užíva preparát Golden Yacca, ďalej navštevuje lekára, ďalej užíva všetky ním predpísané lieky a podrobuje sa jeho liečeniu. Lekár na základe zlepšujúcich sa objektívnych nálezov potom môže dávku jednotlivých liekov znižovať alebo vylúčiť.
Ako sa užíva Golden Yacca

Dospelý človek užíva v prvý týždeň kúry jednu kapsulu denne najlepšie ráno. Od druhého týždňa užíva jednu kapsulu ráno, druhu večer. Očisťovacia kúra vyžaduje užiť najmenej toľko malých flakónov , koľko ma človek krížikov na chrbte. To znamená – 30-ročny aspoň tri, 50-ročny aspoň päť atď. prax ukazuje , že naša generácia je zanesená viac, ako sme si mysleli a v priemere sa odporúča tuto dávku zvýšiť aspoň o dva flakóny.

Deti do desať rokov užívajú v prvý týždeň pol kapsuly denne, počínajúc druhým týždňom pol kapsuly ráno , pol večer. Tieto deti by mali užiť aspoň jeden flakón. Deti nad desať rokov užívajú normálne dávky ako dospelí a mali by užiť aspoň dva flakóny.

golden_yacca00

Späť na produkt >>