Zelený jačmeň a Lymeská borrelióza

Ochorenie lymskou boreliózou, ktorá je prenášaná nielen kliešťami, sužuje v súčasnosti veľké množstvo pacientov. Ak ochorenie postúpi z kožnej fázy hlbšie (najhoršia varianta je, že sa objaví v CSF), považuje sa ochorenie už za nevyliečiteľné.

Pacienti sú obťažovaní veľkým množstvom najrôznejších príznakov, z ktorých k najčastejším patrí výrazná celková únava a rýchla unaviteľnosť, dlhodobo zvýšené teploty, bolesti hlavy, svalov, kĺbov a celkový dyskomfort.Plne rozvinutá a neliečená lymeská borreliósa znamená často priznanie plnej invalidity.
Do štúdie boli vybraní pacienti majúci subjektívne ťažkosti a v laboratórnom teste mali pozitívny aspoň jednu zo sledovaných hodnôt, pritom nemali byť súčasne liečení antibiotikami, pokiaľ možno celú sledovanú dobu.
Laboratórne boli sledované hodnoty IgG a JgM (negatívna hodnota je 0-900). Tieto hodnoty celkovo poklesli v 80% prípadoch z hodnota 1800-1700 na 900-800.

Ak vezmeme do úvahy, že ani antibiotickou liečbou sa často nedarí laboratórne hodnoty upraviť alebo, že po krátkom období zlepšenia, sa hodnoty úplne upraví a sú vysadené antibiotiká, sa opäť hodnoty protilátok zvyšujú a antibiotická liečba musí opakovať, je dosiahnutý efekt produktu mladý jačmeň veľmi dobrý. Jeho dlhodobé užívanie určite pomôže pri prejavoch chronickej borreliósy stabilizovať a udržať v takých medziach, aby nemusela byť príliš často využitá liečba antibiotikami.

Pre akútne zistenú lymsku borreliózu určite platí, že liečba antibiotikami je najspoľahlivejším postupom, ako sa choroba v počiatočnom štádiu dá vyliečiť. V tomto prípade je produkt zelený jačmeň viac než vhodné použiť ako spoľahlivo protizápalovo pôsobiaci podporný prostriedok.

Autor článkov: MUDr. Miloslav Lacina. Zdroj: Green Ways - január 2005.

 

 

Objenávky a info: www.zdravie.jahoda.sk
0907 025707, 0904 248 298