jacmenpohar

Mladý Jačmeň, zelený jačmeň a alergie

Alergia v súčasnej dobe patrí medzi "veľmi dynamicky sa vyvíjajúce" skupinu chorôb. Ich nárast je zrejmý vo všetkých vekových kategóriách. Zisťujú sa stále nové a nové formy a druhy alergií.

K ich rýchlemu nárastu má vzťah predovšetkým stav životného prostredia, kvalita vody a potravín, genetika a predovšetkým totálnu chemizácie nášho života.

Vysoké koncentrácie škodlivín prenikajú do nášho organizmu sliznicami, kožu, vdychovaným vzduchom a prijímaným jedlom. A čo je najhoršie, veľké množstvo týchto škodlivín si dokonca do organizmu dodávame sami a úplne dobrovoľne.


V priebehu troj mesačného sledovania bol u pacientov, pomerne závažných alergikov, sledovaný jednak subjektívny stav a jednak objektívny, laboratórna hodnota eozinofilov. Eozinofily sú bunky špecifické pre alergické stavy a v rámci diferenciálneho rozboru bielej krvnej rady nepresahujú 5% hranicu výskytu.
Pri ich zvýšenom počte možno usudzovať aj na skrytú formu alergie v organizme aj pri úplnej absencii subjektívnych i objektívnych klinických príznakov.
Pokles ich hodnoty potom vyjadruje zlepšenie stavu organizmu. Počas sledovania neužívali pacienti pravidelne žiadne lieky ovplyvňujúce alergické ťažkosti, len jednorázovo boli použité spreje u pacientov s astmou a lokálne kvapky do očí a spreje do nosa u pacientov s prejavmi sennej nádchy.

U všetkých pacientov došlo k subjektívnej úľave od alergických ťažkostí a vo všetkých prípadoch sa zlepšil aj objektívny klinický nález.

Zdroj: Green Ways, MUDr. Miloslav Lacina