Mladý Jačmeň a laboratórne nálezy - syndróm zvýšenej sedimentácie
Mladý Jačmeň a laboratórne nálezy - syndróm zvýšenej sedimentácie Sledovanie sa týkalo celkom 5 pacientov, 4 žien a 1 muža. U všetkých sledovaných pacientov bola diagnóza postavená už minimálne pred 3 rokmi. Podrobná laboratórne, ultrazvuková, RTG i odborná vyšetrenie vylúčila akútne prebiehajúcej zápal ľubovoľného systému, vrátane stomatologickej príčiny, u žien potom aj gynekologické, príčiny. Rovnako tak bol vylúčený aj dôvod onkologický.
Laboratórne hodnoty sedimentácie sa pohybovali v priemere na 44/87 (normálne sa uvádza v rozmedzí 2-5 a za 1. hodinu a 6-10 za 2. hodinu, aj keď sú referenčné rozmedzie, ktorá tolerujú aj vyššie hodnoty, napr do 8 / 22, záleží na každej jednotlivej laboratóriu, typu prístroja a metodike prevedenie). Kontrolné vyšetrenie bolo vykonané na konci prvého, druhého a tretieho mesiaca používania ..
Pozri tabuľku
č 1.dôvod onkologický.


Tabulka č.1
Priemerná vstupná hodnota
Po 1. mesiaci užívania 
Po 2. mesiaci užívania 
Po 3. mesiaci užívania 
44/87 38/72
28/54
18/32Z uvedenej tabuľky vyplýva, že počas 3 mesiacov užívania došlo v priemere k poklesu zvýšenej sedimentácie za 1. hodinu o 59,1%, za 2. hodinu o 63,2%. Uvedené hodnoty vyjadrujú priemer všetkých piatich sledovaných pacientov, v skutočnosti, individuálne, sedimentácia klesala rôzne rýchlo. Pozri tabuľku č 2.


Tabulka č.2

žena, muž - (vek) Vstupná hodnota
Po 1. mesiaci užívania Po 2. mesiaci užívania
Po 3. mesiaci užívania
žena (46) 62/118 54/102 38/72 24/42
muž (55) 38/75
32/60 24/45 16/30
žena (41) 51/98 44/84 33/68 21/41
žena (61) 37/79 28/54
22/41 8/15
žena (28) 32/65 32/60 23/43
21/32
Záver: U syndrómu zvýšenej sedimentácie došlo u všetkých 5tich sledovaných pacientov počas troch mesiacov k výraznému zníženiu, aj keď nebola jasná jej vyvolávaciu príčina. U ženy (61) došlo dokonca k jej úprave tesne k hranici fyziologického rozmedzia.

Zdroj: Green Ways, MUDr. Miloslav Lacina