Zelené potraviny a poruchy krvnej zrážanlivosti

Najprv príklad z nedávnej praxe.

Pacient, 21 rokov, od 2 / 2001 liečený pre poruchu patologicky zvýšenej zrážanlivosti krvi, ktorá bola náhodne zistená pri chirurgickom výkone počas odstránenie krvnej zrazeniny z jednej z žíl pravej hornej končatiny. V predchádzajúcej anamnéze mal už podobnú príhodu v roku 2000. Preto bol odoslaný na špecializované hematologické pracoviská ku komplexnému prešetrenie stavu. Z liekov začal užívať preventívne ANOPYRIN 100 mg 0-1-0. Pre prípadný ďalší chirurgický zákrok by bola potrebná dôsledná predoperačná príprava nízkomolekulovým heparínom, aby sa predišlo následné pooperačné trombóze prejavujúce sa najčastejšie v oblasti hlbokých žíl dolných končatín.Pri vyslovení podozrenia na toto ochorenie bol u neho vykonaný krvný rozbor zameraný na jednotlivé zložky krvnej zrážanlivosti, kde sa naozaj preukázala porucha celkom 3 faktorov protrombínový aktivity a súčasne bolo vyslovené aj podozrenie na imunokoagulopatii, kedy narušený imunitný systém vyrába patologické protilátky, ktoré spôsobujú zvýšenú zrážanlivosť krvi. Pretože klasická medicína v týchto prípadoch ponúka iba paliatívna (nerieši príčinu, len sa pokúša mierniť dôsledok) liečbu, kedy sa podávajú lieky rozriedenia krv, rozhodol sa pacient pre užívanie Mladého jačmeňa, hoci mnoho klasických lekárov v týchto prípadoch zeleninu a všetko zelené striktne zakazuje z dôvodu zvýšeného príjmu vitamínu K, ktorý zrážanlivosť krvi zvyšuje.

Počas užívania MJ dochádzal na pravidelné kontroly do hematologickej poradne, kde sa postupne laboratórne nález stabilizoval a záver z posledného laboratórneho vyšetrenia znie - všetky parametre hemokoagulačního vyšetrenia sú v norme, kontrola za 6 mesiacov. Pacient sa cíti subjektívne v poriadku a počas užívania MJ nikdy nepozoroval sebemenší náznak zhoršenia zdravotného stavu v zmysle poruchy krvnej zrážanlivosti.

Pretože otázky na užívanie zelených potravín pri súčasnej antikoagulačnej liečbe (Anopyrin, warfarínom, Lawarinem) sú veľmi časté, možno tohto príkladu z praxe využiť iv tomto smere k rozptýleniu obáv, že zelené potraviny nejako dramaticky ovplyvní krvnú zrážanlivosť. Pokiaľ sa nejedná o akútne a rozsiahly žilovej uzáver, najmä hlbokého žilového systému dolných končatín, prípadne stav po akútnej pľúcnej embolizácii, potom sa niet čoho obávať.

Zelené potraviny patrí totiž medzi adaptogény a teda ich účinok na organizmus smeruje predovšetkým k harmonizácii činnosti všetkých orgánov a systémov ak úprave ich funkcií do normálu. A to ako v prípade funkcie zvýšenej či nadmerné, tak aj funkcia spomalené alebo nedostatočné.

Dôležité je zelené potraviny používať systematicky, pravidelne a dlhodobo. U porúch s podozrením na takzvaný autoimunitné charakter je nutné pri nasadzovaní zelených potravín začínať s nimi opatrne, pozvoľna a dávku zvyšovať postupne. Ide o to, aby imunitný systém tela mohol byť nimi smerovaný k úprave svojej činnosti a nie, aby po prudkom začiatku užívania zelených potravín imunita skokovo vzrástla, čo by sa v tomto prípade mohlo prejaviť zvýšenou produkciou patologických imunokomplexov a zdravotný stav užívateľa by sa potom určite i zhoršil.

Toľko teda k Vašim častým otázkam na tému: lekár mi zakázal v potrave všetko zelené .....
zdroj GW

 

 

Objenávky a info: www.zdravie.jahoda.sk
0907 025707, 0904 248 298