Zelený jačmeň proti rakovine

jacmenpohar2

Každá zdravá bunka nášho organizmu túži po živote a po službe vyššiemu celku. Pre porozumenie formulácii "vyššiemu celku" dodajme, že každá bunka je súčasťou nejakej tkaniva, ktorá je súčasťou nejakého orgánu, ktorý zase slúži vyššiemu celku, tj organizmu samotnému.
A zmysel života organizmu je opäť služobný. Pochopiteľne že slúžime aj sami sebe, máme zakódovaný pud sebazáchovy, ale zmysel života je služobný. Aj my máme (rovnako ako každá jednotlivá bunka organizmu) slúžiť vyššiemu celku - napr svojej rodine. Človek vytrhnutý z kontextu rodiny, spoločnosti, ľudstva ako takého, človek žijúci len sám pre seba stráca zmysel života rovnako, ako ho stráca každá jednotlivá bunka. Jednoducho - každá naša bunka, rovnako ako človek sám, má dve základné informácie.


Tou prvou je pud sebazáchovy (túžba po vlastnom radostnom živote) a tou druhou je potreba slúžiť (tj niekam patriť a mať svoje poslanie). Ktokoľvek má potlačenú druhú, sociálne nevyhnutnú informáciu - stáva sa parazitom spoločnosti. V praxi to znamená, že človek uprednostní svoje sebecké záujmy na úkor druhých, začína kradnúť, podvádzať .... a stáva sa asociálnym živlom. Spoločnosť sa proti nemu bráni, izoluje ho. Rovnako tak je tomu napr vo včeľom úli, kedy včely robotnice rozpoznajú trubke príživníka a vylúči ho zo spoločenstva a opäť rovnako tomu je aj na bunkovej úrovni. Ak dôjde v akejkoľvek bunke k potlačeniu služobné informácie, ak stratí schopnosť rozpoznávať svoje miesto v organizme a začne uprednostňovať svoje sebecké záujmy na úkor celku - zvrháva sa a stáva sa bunkou rakovinovou. Ako na takýto zhubný informačný posun sebeckej bunky "kukučky" reaguje organizmus? Rovnako ako spoločnosť na asociálneho jedinca. Snaží sa jej zneškodniť. A že je k tomu náš organizmus geniálne vyzbrojený. Jedny biele krvinky nepriateľa rozpoznajú, iné ho označí (vyložene "ociachujú"), obrie biele krvinky takto označené pohltia a zneškodnia. Imunitný systém sa mobilizuje rovnako ako ľudská spoločnosť reagujúca na zločin. Najprv sa hľadá vinník, potom je usvedčený a vylúčený zo spoločnosti.
Ďalšie podobnosť je v tom, že obrana funguje iba v spoločnosti, ktorá má dosť zdravého rozumu na to, aby asociálne javy rozpoznala, a dosť silný obranný aparát na to, aby účinne zasiahla. Na bunkovej úrovni je to rovnaké. Zdravo fungujúce bunky musia byť schopné bunky sebecké ("kukučie") rozpoznať a zničiť.


V protirakovinovej prevencii je preto nutné dbať na dve veci:

vytvárať také podmienky, aby sa "líhlo čo najmenej kukučiek", aby vznikalo rakovinových buniek čo najmenej. Aj ľudská spoločnosť sa bráni vzniku asociálnych živlov starostlivosťou o jedinca. Ak spoločnosť ľuďom nedá prácu, sebarealizáciu, výchovu, sociálne istoty a vízie, ak ľudí nechráni pred malomyseľnosťou a prázdnotou života, "liahnu" sa nielen zvláštni jedinci (to je prirodzené), ale aj tvorí sa asociálne komunity s deštruktívnym životným programom. Preto je potrebné sociálne i zdravotnej prevencie (na akékoľvek, tj Aj na bunkovej úrovni).

Neustále posilňovať obranný aparát. Žiadna spoločnosť, ani organizmus sa neubráni zvrhnutiu jednotlivcov. Preto musí existovať inteligentný a výkonný obranný aparát. Preto máme políciu, súdy, armádu, preto máme imunitný systém. Vždy existujú náročná životné obdobie, kedy ako spoločnosť, tak aj imunitný systém rieši výnimočné náročné situácie. Práca v týchto zložitých obdobiach sa musia obranné mechanizmy osvedčiť a čeliť sebectvu jednotlivcov i "zvrhlých" skupín.

Akú úlohu v tomto procese ochrany organizmu hrajú zelené nápoje z mladého jačmeňa?

Vytvára podmienky pre optimálne fungovanie organizmu - bráni "liahnutiu" kukučiek

Svojim antioxidačným pôsobením chráni bunkové membrány. Silné poškodenie bunkových stien oxidačným stresom vedie k ohrozeniu genetického materiálu uloženého v jadre bunky. Ohrozenie genetickej, tj.informační výbavy môže viesť k najhoršiemu. Najstrašnejšie dopady páchajú práve informačné šumy a skreslenie (to platí aj pre makro i pre mikrosvet, to platí pre každú formu i pre každú i pre každú úroveň života, vrátane bunkového).

Celkovo pozitívne pôsobenie zelených nápojov vytvára v organizme podmienky k lepšiemu životu, ktorý nedáva dôvody k vzniku sebectvo, ku zvrhnutie buniek. Pitie zelených nápojov je bunkovou prevenciou vzniku nekontrolovateľných "sebeckých" procesov na bunkovej úrovni.

Zelené nápoje posilňujú obranný aparát. Dostupné štúdie dokazujú aktivizáciu imunitného systému pri dlhodobom užívaní zelených potravín. Vďaka zeleným nápojom nielenže vzniká menej "asociálnych živlov", ale posilňuje sa aj obranný aparát. Zelené nápoje vytvára lepšie "bojové" podmienky. Mnohokrát bojuje imunitný systém s nepriateľskými organizmami v nerovných podmienkach. Tie sa dajú prirovnať k premiestneniu smädné, unavené armády bojujúcej v horúčave do kopca, proti početnejšiemu nepriateľovi. Zelené potraviny tieto podmienky menia v prospech imunitného systému. Nasýtením organizmu vitálnymi látkami podporujú tvorbu obranných látok, pôsobením zmení postavenie vojsk smerom z kopca a pitným režimom napoja smädné vojsko. Vďaka týmto a ďalším mechanizmom pomáhajú zelené potraviny telu, aby si pomohlo samo.

Barbara Simonsonovej, autorka publikácie o mladom jačmeni, popisuje prvé stretnutie so zelenou šťavou takto: Na raz seminári som šla pripraviť bylinkový čaj. Stretla som Davida, dobre vyzerajúceho Izraelčanov. Videla som, ako pripravuje sýto zelenú šťavu. "Čože to robíš?" čudovala som sa, "ach" povedal rozpačito, "pripravujem si výťažok z mladého jačmeňa", "a prečo?". Na to David rozprával, ako prekonal rakovinu žalúdka a od doby, čo pije "zelený jačmeň", nemá problémy. Jeho skúsenosť ju zasiahla a po štúdiu faktov vstúpila na "zelenú cestu" tiež. Aj u mladého jačmeňa platí to, čo o všetkých zelených potravinách - pomáha v protirakovinové prevencii iv podpornej liečbe. U skupiny myší s rakovinou užívajúci extrakt z jačmeňa došlo k prekvapivému pozitívnemu vývoju. Cieľom úsilia bolo zistiť, ktorá zložka výťažku má protirakovinové účinky. Tak došlo k objavu, že rakovinové bunky účinne potláča vo vode rozpustná bielkovina obsahujúce enzým SOD (superoxiddismutáza). Úžasné pôsobenie SOD bolo potvrdené aj v USA, kde bol enzým klinicky aplikovaný pacientom s rakovinou za účelom prevencie vedľajších účinkov rádioterapie. V roku 1976 Takashi Sugimura objavil, že spálené zvyšky rýb obsahujú silné karcinogény Try-P1 a Try-P2. ty sa vyznačujú až 2O krát vyššia karcinogénnosťou ako benzpyren obsiahnutý v tabaku. Rovnaké mutagénne substancie vznikajú spaľovaním rôznych aminokyselín (pri každom pečení mäsa) - látky ako Try-P1 a Try-P2 vyvolávajú zmeny v génoch ľudskej DNA a podnecujú rast rakovinových buniek.

V extraktu zeleného jačmeňa je enzým, ktorý tieto karcinogény zneškodňuje.

V roku 1979 sa túto látku podarilo izolovať. Spôsobilo to veľkú senzáciu. Medzi mutagény sa látky Try-P1 a Try-P2 vyznačujú najvyšším stupňom nebezpečnosti, a napriek tomu je zelený extrakt zneškodňuje.